Reklamné predmety pre Spojenú školu v Bardejove

Polep návesu pre spoločnosť Slivtrans
15. novembra 2017