Svetelná fasádna reklama pre PKP Bardejov

Fasádne písmo pre Hobby House (Železný dom)
15. novembra 2017
Reklamný polep dodávky Prameň Bystrina
15. novembra 2017